La Transparència

Facilitem l'accés, el coneixement i la comprensió de la informació institucional i organitzativa, jurídica, econòmica i pressupostària, de programació i planificació, contractual i subvencional de l'Ajuntament de Solsona per tal de fer efectiva la rendició de comptes.

Informació institucional, organitzacional i de planificació (15)

Agenda de l'alcaldessa (14)

2023 (12)

2022 (12)

2020 (11)

2019 (9)

2018 (10)

Normativa i informació jurídica (10)

Decrets (6)

2023 (Documents anonimitzats preparats per publicar per transparència) (86)

Convenis  (9)

2024 (Documents anonimitzats i preparats per a la seva publicació per transparència) (6)

2023 (Documents anonimitzats i preparats per ser publicats per transparència) (14)

2022 (14)

2021 (14)

2020 (11)

2019 (11)

2018 (15)

2017 (11)