La Transparència

Facilitem l'accés, el coneixement i la comprensió de la informació institucional i organitzativa, jurídica, econòmica i pressupostària, de programació i planificació, contractual i subvencional de l'Ajuntament de Solsona per tal de fer efectiva la rendició de comptes.

Informació institucional, organitzacional i de planificació (14)

Agenda de l'alcaldessa (14)

2020 (11)

2019 (9)

2018 (10)

Normativa i informació jurídica (9)

Convenis  (6)

2021 (13)

2020 (11)

2019 (11)

2018 (15)

2017 (11)

2016 (12)

Contractació  (5)

Contractes classificats en àrees (2)