Participa

Fes sentir la teva veu enviant propostes, reclamant respostes i aconseguint solucions. Un govern obert és un govern basat en la col·laboració i la participació de tothom.

Consulta aquí el Reglament de govern obert i participació ciutadana de Solsona vigent des del Ple de novembre de 2017.

 

Podeu accedir al web municipal de Participació Ciutadana fent clic aquí. S'hi desglossen els següents apartats: 

 

A més, podeu consultar l'Agenda dels esdeveniments municipals i de les diferents entitats ciutadanes clicant aquí