Indicadors ITA

Índex de Transparència dels Ajuntaments realitzat per Transparència Internacional (TI), organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, congrega la societat civil, sector privat i els governs.

2012 (6)

Informació sobre la corporació municipal (3)

Relacions amb els ciutadans i la societat (2)

Transparència en matèries d'urbanisme i Obres Públiques (6)

Indicadors Nova Llei de Transparència (4)

2015 (6)

Informació sobre la corporació municipal (3)

Relacions amb els ciutadans i la societat (3)

Transparència en materies d'urbanisme, Obres Públiques i mediambient (4)

Indicadors llei de transparència (4)