Reglament municipal de govern obert i participació ciutadana

El Ple municipal ordinari del mes de novembre de 2017 va aprovar inicialment el Reglament municipal de govern obert i participació ciutadana. El reglament va entrar en vigor el juliol del 2018.